page1image10013120

Nieuwe website over oud Amsterdam

Benieuwd hoe Amsterdam er vroeger uitzag? Er is een nieuwe website die dat in beeld brengt.

Een groot deel van Amsterdam verkeert nog in de originele staat, zoals het ooit gebouwd is. Toch hebben er in de loop van de eeuwen ook veel veranderingen plaatsgevonden. ‘Zo Was Het’ is een nieuwe website die in beeld brengt hoe stadsgezichten er vroeger uitzagen. De stadsgezichten zijn gegroepeerd per loca- tie. Van tijd tot tijd zal een nieuwe locatie toegevoegd worden. Wanneer dat het geval is worden belangstellenden per email hierop geattendeerd.

Het adres van de website is www.zowashet.amsterdam.